Od ponad trzech lat Politechnika Poznańska jest koordynatorem (liderem) projektu pt. „Nowa generacja energooszczędnych napędów do pomp i wentylatorów dla górnictwa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach funduszy strukturalnych POIG „Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy”. Celem projektu jest stworzenie innowacyjnych konstrukcji silników, wykorzystujących osiągnięcia najnowszych technologii materiałowych, a w szczególności nanokompozytów polimerowych stosowanych jako spoiwo proszków magnetycznych.

Przemysł wydobywczy jest bardzo energochłonny. Duże zużycie energii przez kopalnie węgla i miedzi prowadzi z jednej strony do wzrostu kosztów wydobycia oraz uszczuplenia zasobów mocy w systemie elektroenergetycznym. Z drugiej zaś strony wiąże się z większym zanieczyszczeniem środowiska spowodowanym zwiększoną emisją CO2. Każda kopalnia, oprócz podstawowych maszyn i urządzeń takich jak maszyny wydobywcze, transportowe wymaga zainstalowania co najmniej kilkudziesięciu pomp i wentylatorów. Urządzenia te stosuje się, aby spełnić wymogi stawiane środowisku pracy, odpompować zbierającą się wodę, wentylować pomieszczenia. W czynnych obecnie kopalniach miedzi czy węgla stosuje się napędy z silnikami elektrycznymi o niezadowalającej sprawności. Najczęściej są to silniki indukcyjne. Przy dużej ilości tego typu urządzeń, już niewielka poprawa sprawności jednego rodzaju napędu sumarycznie pozwoli na duże oszczędności energii. W projekcie zrealizowano ambitny cel polegający na stworzeniu innowacyjnych konstrukcji energooszczędnych silników synchronicznych dla górnictwa o magnesach trwałych, wykorzystujących osiągnięcia najnowszych technologii materiałowych, w szczególności nanokompozytów polimerowych stosowanych jako spoiwo proszków magnetycznych. Osiągnięcia zespołów realizujących badania są prezentowane w wielu publikacjach naukowych i patentach.