Przy pracy

Przy pracy

Nadszedł czas na podsumowania, publikację wyników wykonanych badań i... na nowe projekty badawcze.

Więcej

XLVII Międzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych (SME 2011)

XLVII Międzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych (SME 2011)

W dniach od 19 do 22 czerwca 2011 roku odbyło się w Szczecinie XLVII Międzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych (SME 2011).Głównymi organizatorami byli: Katedra Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej Oddział w Szczecinie. Sympozjum odbyło się pod patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN.

PobierzWięcej

Podczas obrad zaprezentowano następujące prace, które zostały zrealizowana w ramach projektu nr POIG.01.01.02-00-113/09 pt. „Nowa generacja energooszczędnych napędów elektrycznych do pomp i wentylatorów dla górnictwa”.1. Numeryczna metoda analizy silnika o biegunach wpisywanych. W. Szeląg, M. Antczak, M. Barański, P. Szeląg, P. Sujka. Referat prezentowany w sesji plenarnej przez prof. Wojciecha Szeląga.2. Calculation of parameters of permanent magnet motor with powder magnetic core using edge element method. D. Stachowiak, R. Wojciechowski. Referat prezentowany w sesji plenarnej przez dr. Dorotę Stachowiak 3. Częstotliwości własne drgań wirnika silnika synchronicznego z magnesami trwałymi. P. Idziak. Referat prezentowany w sesji plakatowej przez dr. Pawła Idziaka4. Energy‐optimal V/f control of permanent magnet synchronous motors for fan applications. S. Brock, T. Pajchrowski. Referat prezentowany w sesji plakatowej przez dr. Tomasza Pajchrowskiego
17-ste Sympozjum Mikromaszyny i Serwosystemy (MiS 2011)

17-ste Sympozjum Mikromaszyny i Serwosystemy (MiS 2011)

W dniach od 19 do 21 września 2011 roku odbyło się w Pałacu Ossolińskich w

Sterdyni 17-ste Sympozjum Mikromaszyny i Serwosystemy (MiS 2011). Głównymi organizatorami byli: Instytut Elektrotechniki, Politechnika Warszawska, Stowarzyszenie Elektryków Polskich i Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu. Sympozjum odbyło się pod patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN i Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej.

Pobierz

Więcej

Podczas obrad zaprezentowano następujące prace, które zostały zrealizowana w ramach projektu nr POIG.01.01.02-00-113/09 pt. „Nowa generacja energooszczędnych napędów elektrycznych do pomp i wentylatorów dla górnictwa”.1. The design guidelines for the permanent magnet synchronous motors for fan andpump drives. L. Nowak, K. Kowalski, D. Stachowiak, J. Mikołajewicz, W. Pietrowski, K.Radziuk, Ł. Knypiński. Referat prezentowany przez prof. Lecha Nowaka – rys. 1 i 22. Description of multiply connected regions with induced currents using T-T0 method. R. Wojciechowski, C. Jędryczka, W. Szeląg, A. Demenko. Referat prezentowany przezprof. Andrzeja Demenko – rys. 3 i 4.3. Analiza obwodu magnetycznego silnika o biegunach wpisywanych. W. Szeląg, M.Antczak, M. Barański, P. Szeląg, C. Jędryczka, A. Demenko. Referat prezentowanyprzez prof. Wojciecha Szeląga – rys. 5.4. Polowo-obwodowa analiza wpływu asymetrii uzwojenia stojana na pracę silnika prąduprzemiennego W. Pietrowski. Referat prezentowany przez dr WojciechaPietrowskiego – rys. 6.5. Analiza struktur maszyn magnetoelektrycznych o rozruchu częstotliwościowym. C.Jędryczka, J. Mikołajewicz, W. Łyskawiński, R. Wojciechowski. Referat prezentowanyprzez dr Jacka Mikołajewicza – rys. 7.6. Energy-efficient control algorithms of permanent magnet synchronousmotors for fan applications. S. Brock, M. Kanarek. Referat prezentowany przezdr Stefana Brocka.

XXII Międzynarodowe Sympozjum Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits

XXII Międzynarodowe Sympozjum Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits

W dniach od 26 do 29 czerwca 2012 roku odbyło się w Puli (Chorwacja) XXII Międzynarodowe Sympozjum Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits (Zjawiska Elektromagnetyczne w Obwodach Nieliniowych) (EPNC 2012). Głównymi organizatorami byli: University of Rijeka Faculty of Engineering, PTETiS – Oddział w Poznaniu oraz Politechnika Poznańska – Wydział Elektryczny. Sympozjum odbyło się pod patronatem Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk oraz Komisji Nauk Elektrycznych Oddziału PAN w Poznaniu.

PobierzWięcej

Podczas obrad zaprezentowano wymienione poniżej prace, które zostały zrealizowana w ramach projektu nr POIG.01.01.02-00-113/09 pt. „Nowa generacja energooszczędnych napędów elektrycznych do pomp i wentylatorów dla górnictwa”. Analysis of operating modes of line start synchronous motor with powder hybrid rotor, autorzy: Wiesław ŁYSKAWIŃSKI, Cezary JĘDRYCZKA, Wojciech SZELĄG, Rafał M. WOJCIECHOWSKI.The influence of stator slot number on operation of line start permanent magnet synchronous motor, autorzy: Cezary JĘDRYCZKA, Wojciech SZELĄG, Rafał WOJCIECHOWSKI.The effect of geometrical dimensions and technology on magnetic properties of electrical steels, autorzy: Kazimierz RADZIUK, Dorota STACHOWIAK, Piotr SUJKA and Dariusz KAPELSKI.
17-sta Konferencja Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice (ZKwE 2012).

17-sta Konferencja Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice (ZKwE 2012).

W dniach od 23 do 24 kwietnia 2012 roku odbyła się w Poznaniu 17-sta

Konferencja Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice (ZKwE 2012). Głównym

organizatorem był Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej Politechniki

Poznańskiej. Konferencja odbyła się pod patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN i

IEEE Sekcja Polska.

PobierzWięcej

Podczas obrad zaprezentowano wymienione poniżej prace, które zostały zrealizowane w ramach projektu nr POIG.01.01.02-00-113/09 pt. „Nowa generacja energooszczędnych napędów elektrycznych do pomp i wentylatorów dla górnictwa”.· Analiza stanów pracy hybrydowego silnika synchronicznego o rozruchubezpośrednim, autorzy: Cezary JĘDRYCZKA, Wiesław ŁYSKAWIŃSKI · Wizualizacja modelu maszyny magnetoelektrycznej w programowaniuobiektowym, autor: Wojciech PIETROWSKI · Zastosowanie środowiska LabView do badania właściwościmagnetycznych blach elektrotechnicznych, autorzy: Kazimierz RADZIUK,Dorota STACHOWIAK, Piotr ŁUKASZEWICZ· Algorytm obliczania sił lokalnych w konstrukcjach z magnesami trwałymi,autor: Piotr ŁUKASZEWICZ · Analiza porównawcza wybranych środowisk CAD wykorzystywanych wobliczeniach elementów konstrukcyjnych maszyn elektrycznych;autorzy: Paweł IDZIAK, Krzysztof KOWALSKI.
Spotkanie uczestników projektu w Miłosławiu

Spotkanie uczestników projektu w Miłosławiu

Więcej