Kopalnie

Kopalnie

Z wstępnego rozeznania rynku wynika, że nowymi układami napędowymi bardzo zainteresowane są zakłady przemysłu wydobywczego. Zainteresowanie jest związanie z poszukiwaniem oszczędności w zużyciu energii elektrycznej. O skali oszczędności można się przekonać na przykładzie kopalni KGHM Polska Miedź S.A. Oddz. Zakłady Górnicze Polkowice-Sieroszowice. W tej kopalni całkowita moc przewidzianych do zainstalowania energooszczędnych napędów do wentylatorów wynosi ok. 10 000 kW. Napędy mają moc w przedziale od 4 do 110 kW i prędkości obrotowe synchroniczne od 750 do 3000 obr/min. Sprawność tych napędów można zwiększyć od około 2.5 % dla napędów mniejszej mocy do co najmniej 3.5 % dla napędów większej mocy. Przyjmując, że średnio zwiększy się sprawność układów napędowych o ok. 3 % otrzymuje się roczne oszczędności energii elektrycznej sięgające aż ok. 1 800 000 kWh (1 800 MWh). Przy średniej cenie energii elektrycznej ok. 500 zł za MWh kopalnia zmniejszy koszty opłat za energię z tytułu zastosowania energooszczędnych układów o ok 900 000 zł. Szacunkowe obliczenia pokazują, że tylko w kopalniach KGHM PM SA z tytułu zainstalowania energooszczędnych silników synchronicznych do wentylatorów można zaoszczędzić ok. 3 mln złotych rocznie. W obliczeniach nie uwzględniono strat i kosztów związanych z przesyłem tej energii sieciami kopalnianymi ani efektów wynikających ze zwiększenia współczynnika mocy. Pominięto oszczędności z tytułu zainstalowania zrealizowanych w ramach Projektu nowych napędów do pomp. Z zapowiedzi wytwórców energii elektrycznej należy sądzić, że w najbliższych latach jej cena wzrośnie znacznie ponad 500zł za MWh. Świadczy o tym wzrost ok. 40% ceny energii elektrycznej dostarczanej do KGHM PM SA w 2009 roku w porównaniu do ceny w roku 2008. Oszczędności mogą być więc większe o oszacowanych powyżej.
O zainteresowaniu i popycie na rezultaty projektu przez zakłady przemysłu wydobywczego świadczą załączone listy intencyjne. Zakłady KGHM zdecydowały się na pomoc w realizacji projektu, zamierzają udostępnić do potrzeb badawczych stanowiska z układami napędowymi i sprzętem pomiarowym.