Zgłoszenia i patenty w trakcie realizacji projektu

Zgłoszenia i patenty w trakcie realizacji projektu


NOWA GENERACJA ENERGOOSZCZĘDNYCH NAPĘDÓW ELEKTRYCZNYCH DO POMP I WENTYLATORÓW DLA GÓRNICTWA

NOWA GENERACJA ENERGOOSZCZĘDNYCH NAPĘDÓW ELEKTRYCZNYCH DO POMP I WENTYLATORÓW DLA GÓRNICTWA

WYKAZ ZGŁOSZEŃ PATENTOWYCH

pobierz pdfDwubiegowy silnik synchroniczny z magnesami trwałymi

Dwubiegowy silnik synchroniczny z magnesami trwałymi

Twórca wynalazku: Tomasz Zawilak, Politechnika Wrocławska

Patent nr: 207672

Data zgłoszenia: 28.09.2007

pobierz pdf


 
Więcej

Opis wynalazku:

Przedmiotem wynalazku jest dwubiegowy silnik synchroniczny z magnesami trwałymi o dwóch prędkościach obrotowych, regulowanych zmianą połączenia uzwojenia stojana o stosunku liczby par biegunów 2:3, który w wirniku ma umieszczone magnesy trwałe, przeznaczony do napędu urządzeń przemysłowych a zwłaszcza pomp, wentylatorów, suwnic, wirówek oraz przenośników taśmowych.
Z publikacji Vlado Ostovica: Pole-Changing Permanent-Magnet Machines, IEEE Transactions on Industry Applications, 2002 vol. 38, no 6, znany jest dwubiegowy silnik synchroniczny o zmienianych liczbach biegunów pola magnetycznego w szczelinie powietrznej przełączeniem uzwojenia stojana z magnesami trwałymi umieszczonymi w wirniku. Wirnik tego silnika ma kształt cylindryczny bez żłobkowania i uzwojenia. Magnesy trwałe usytuowane są promieniowo równomiernie na obwodzie wirnika. Każda zmiana prędkości obrotowej silnika musi być poprzedzona przemagnesowaniem wirnika by jego liczba biegunów była taka sama jak liczba biegunów pola magnetycznego wytworzonego przez uzwojenie stojana. Z silnikiem musi współpracować dodatkowe źródło prądu stałego (magnesujące) wytwarzające prąd elektryczny o dużej wartości. Ze względu na przemagnesowanie magnesów nie można zastosować nowoczesnych materiałów magnetycznych o dużej koercji, co zmniejsza moc uzyskiwaną z jednostki masy silnika.
Istota wynalazku polega na tym, że na obwodzie wirnika, na każdej podziałce biegunowej, wykonana jest nieparzysta liczba żłobków, przy czym na każdej połowie obwodu wirnika symetrycznie względem osi pionowej, umieszczony jest magnes trwały o szerokości równej dwóm podziałkom żłobkowym wirnika oraz dwie pary magnesów trwałych. Każda para magnesów trwałych w widoku przekroju poprzecznego przypomina literę V. Pierwsza para magnesów o otwarciu równym 5/7 podziałki biegunowej τ usytuowana jest pod kątem równym 3/7 podziałki biegunowej τ mniejszej liczby biegunów, a następna para magnesów o otwarciu równym 4/7 podziałki biegunowej τ usytuowana jest pod kątem równym 17/14 podziałki biegunowej τ mniejszej liczby biegunów oraz pomiędzy pierwszą parą magnesów i magnesem trwałym.
Magnesy trwałe o szerokości równej dwom podziałkom żłobkowym wirnika usytuowane są pod kątem 25/14 podziałki biegunowej mniejszej liczby biegunów.
Ponadto, na każdej podziałce biegunowej mniejszej liczby biegunów umieszczona jest parzysta liczba jednakowych żłobków o przekroju poprzecznym wynikającym z gęstości prądu rozruchowego.
Zaletą rozwiązania według wynalazku są lepsze parametry silnika w porównaniu ze znanymi rozwiązaniami, większy współczynnik sprawności, większy współczynnik mocy, większą moc uzyskiwaną z jednostki masy, możliwość uruchomienia przez bezpośrednie włączenie do sieci zasilającej, możliwość pracy przy dwóch prędkościach obrotowych bez konieczności przemagnesowywania wirnika, możliwość zmiany prędkości obrotowej bez konieczności zatrzymywania układu napędowego, wyeliminowanie urządzenia magnesującego o dużej wydajności prądowej, uzyskanie innego zakresu zmiany prędkości obrotowej. Pole magnetyczne wytwarzane przez nowy wirnik ma rozkład obwodowy posiadający liczbę p oraz 3/2p par biegunów.
Przedmiot wynalazku jest objaśniony w przykładzie wykonania na rysunku, który przedstawia przekrój poprzeczny dwubiegowego silnika synchronicznego z magnesami trwałymi.
Dwubiegowy silnik synchroniczny z magnesami trwałymi o dwóch prędkościach obrotowych o mniejszej liczbie biegunów 2p1=2 oraz większej liczbie biegunów pola magnetycznego 2p2= 3/2P1=3.
Stojan S tego silnika ma żłobki ZS, w których umieszczone jest uzwojenie trójfazowe przełączalne wytwarzające pole magnetyczne o liczbie par biegunów p1=2 lub p2=3. 
W wirniku W, który podzielony jest symetrycznie na dwie części o szerokości równej 2π/p1 odpowiadającej dwom podziałkom biegunowym 2τ mniejszej liczby biegunów p1=2, w każdej części, symetrycznie względem osi pionowej O1, pod kątem α= 3/7τ umieszczona jest jedna para magnesów trwałych 1 usytuowanych w kształcie litery V o otwarciu równym α=5/7τ podziałki biegunowej mniejszej liczby biegunów, następnie pod kątem β=17/14τ druga para magnesów trwałych 2 usytuowanych w kształcie litery V o otwarciu równym b=4/7τ podziałki biegunowej mniejszej liczby biegunów oraz piąty magnes trwały 3 umieszczony pod kątem γ=25/14τ o szerokości równej dwom podziałkom żłobkowym wirnika. Na obwodzie wirnika W umieszczone są jednakowe żłobki ZW o nieparzystej liczbie przypadającej na każdą podziałkę biegunową mniejszej liczby biegunów, które wypełnione są materiałem przewodzącym prąd elektryczny i połączone (zwarte) na obu końcach wirnika W tworzą klatkowe uzwojenie rozruchowe. Wirnik W wytwarza pole magnetyczne o obwodowym rozkładzie posiadającym dwie liczby biegunów 2p1=4 lub 2p2=6. Zmiana prędkości obrotowej dokonywana jest przez odpowiednie połączenie zacisków w skrzynce zaciskowej stojana lub za pomocą współpracującego z silnikiem przełącznika dwupołożeniowego.


Dwubiegowy silnik synchroniczny z magnesami trwałymi

Dwubiegowy silnik synchroniczny z magnesami trwałymi

Twórca wynalazku: Tomasz Zawilak, Politechnika Wrocławska

Patent nr: 207671

Data zgłoszenia: 28.09.2007

pobierz pdf
 
Więcej

Opis wynalazku:

Przedmiotem wynalazku jest dwubiegowy silnik synchroniczny z magnesami trwałymi o dwóch prędkościach obrotowych, regulowanych zmianą połączenia uzwojenia stojana, który w wirniku ma umieszczone magnesy trwałe, przeznaczony do napędu urządzeń przemysłowych a zwłaszcza pomp, wentylatorów, suwnic, wirówek oraz przenośników taśmowych.
Z publikacji Vlado Ostovica: Pole-Changing Permanent-Magnet Machines, IEEE Transactions on Industry Applications, 2002 vol. 38, no 6, znany jest dwubiegowy silnik synchroniczny o zmienianych liczbach biegunów pola magnetycznego w szczelinie powietrznej przełączeniem uzwojenia stojana z magnesami trwałymi umieszczonymi w wirniku. Wirnik tego silnika ma kształt cylindryczny bez żłobkowania i uzwojenia. Magnesy trwałe usytuowane są promieniowo równomiernie na obwodzie wirnika. Każda zmiana prędkości obrotowej silnika musi być poprzedzona przemagnesowaniem wirnika by jego liczba biegunów była taka sama jak liczba biegunów pola magnetycznego wytworzonego przez uzwojenie stojana. Z silnikiem musi współpracować dodatkowe źródło prądu stałego (magnesujące) wytwarzające prąd elektryczny o dużej wartości. Ze względu na przemagnesowanie magnesów nie można zastosować nowoczesnych materiałów magnetycznych o dużej koercji, co zmniejsza moc uzyskiwaną z jednostki masy silnika.
Istota wynalazku polega na tym, że w wirniku, na każdej podziałce biegunowej mniejszej liczby biegunów, symetrycznie względem osi pionowej, umieszczone są magnesy trwałe, z których dwa w kształcie litery V o otwarciu równym 1/2 podziałki biegunowej τ mniejszej liczby biegunów, korzystnie usytuowane pod kątem równym 1/4 podziałki biegunowej mniejszej liczby biegunów oraz trzeci magnes o szerokości odpowiadającej podziałce żłobkowej wirnika, korzystnie usytuowany pod kątem 11/14 podziałki biegunowej mniejszej liczby biegunów.
Korzystnie, na każdej podziałce biegunowej mniejszej liczby biegunów umieszczona jest parzysta liczba jednakowych żłobków o przekroju poprzecznym wynikającym z gęstości prądu rozruchowego.
Zaletą rozwiązania według wynalazku są lepsze parametry silnika w porównaniu ze znanymi rozwiązaniami, większy współczynnik sprawności, większy współczynnik mocy, większą moc uzyskiwaną z jednostki masy, możliwość uruchomienia przez bezpośrednie włączenie do sieci zasilającej, możliwość pracy przy dwóch prędkościach obrotowych bez konieczności przemagnesowywania wirnika, możliwość zmiany prędkości obrotowej bez konieczności zatrzymywania układu napędowego, wyeliminowanie urządzenia magnesującego o dużej wydajności prądowej. Ponadto pole magnetyczne wytwarzane przez nowy wirnik ma rozkład obwodowy posiadający liczbę 2p oraz 4p biegunów.
Przedmiot wynalazku jest objaśniony w przykładzie wykonania na rysunku, który przedstawia przekrój poprzeczny dwubiegowego silnika synchronicznego z magnesami trwałymi.
Dwubiegowy silnik synchroniczny z magnesami trwałymi o dwóch prędkościach obrotowych o mniejszej liczbie biegunów 2p1=4 oraz większej liczbie biegunów pola magnetycznego 2p2=2p1=8.
Stojan S tego silnika ma żłobki ZS, w których umieszczone jest uzwojenie trójfazowe przełączalne wytwarzające pole magnetyczne o liczbie par biegunów p1=2 lub p2=4. W wirniku W, który podzielony jest symetrycznie na 2p1=4 części o szerokości odpowiadającej podziałce biegunowej τ równej π/p1, w każdej części, symetrycznie względem osi pionowej O1, pod kątem α=1/4τ umieszczone są dwa magnesy trwałe 1 usytuowane w kształcie litery V o otwarciu równym 1/2τ podziałki biegunowej mniejszej liczby biegunów oraz trzeci magnes trwały 2 umieszczony pod kątem β=11/14τ o szerokości równej podziałce żłobkowej wirnika. Na obwodzie wirnika W umieszczone są jednakowe żłobki ZW o parzystej liczbie przypadającej na każdą podziałkę biegunową mniejszej liczby biegunów, które wypełnione są materiałem przewodzącym prąd elektryczny i połączone (zwarte) na obu końcach wirnika W tworzą klatkowe uzwojenie rozruchowe. Wirnik W wytwarza pole magnetyczne o obwodowym rozkładzie posiadającym dwie liczby biegunów 2p1=4 oraz 2p2=8. Zmiana prędkości obrotowej dokonywana jest przez odpowiednie połączenie zacisków w skrzynce zaciskowej stojana lub za pomocą współpracującego z silnikiem przełącznika dwupołożeniowego.


Dwubiegowy silnik synchroniczny z magnesami trwałymi

Dwubiegowy silnik synchroniczny z magnesami trwałymi

Twórca wynalazku: Tomasz Zawilak, Politechnika Wrocławska

Patent nr: 207450

Data zgłoszenia: 31.03.2006

pobierz pdf


 
Więcej

Opis wynalazku:

Z publikacji Vlado Ostovica: Pole-Changing Permanent-Magnet Machines, IEEE Transactions
on Industry Applications, 2002 vol. 38, no 6, znany jest dwubiegowy silnik synchroniczny o zmienianych liczbach biegunów pola magnetycznego w szczelinie powietrznej z przełączeniem uzwojenia stojana z magnesami trwałymi umieszczonymi w wirniku.
Wirnik tego silnika ma kształt cylindryczny bez żłobkowania i uzwojenia. Magnesy trwałe usytuowane są promieniowo równomiernie na obwodzie wirnika.
Każda zmiana prędkości obrotowej silnika musi być poprzedzona przemagnesowaniem wirnika by jego liczba biegunów była taka sama jak liczba biegunów pola magnetycznego wytworzonego przez uzwojenie stojana.
Z silnikiem musi współpracować dodatkowe źródło prądu stałego (magnesujące) wytwarzające prąd elektryczny o dużej wartości. Ze względu na przemagnesowanie magnesów nie można zastosować nowoczesnych materiałów magnetycznych o dużej koercji, co zmniejsza moc uzyskiwaną z jednostki masy silnika.
Wirnik silnika reluktancyjnego znany z opisu polskiego zgłoszenia patentowego nr 358 863 ma uzwojenie klatkowe składające się z pakietu blach z wyciętymi żłobkami wąskimi, w których są umieszczone pręty uzwojenia klatkowego. Natomiast w żłobkach szerokich umieszczone są magnesy trwałe. Wszystkie żłobki: szerokie i wąskie, łącznie z magnesami trwałymi są zalane aluminium lub w żłobkach tych umieszczone jest uzwojenie miedziane. Wirnik ten jest wirnikiem silnika jednobiegowego.
Jednobiegowy silnik synchroniczny z magnesami trwałymi, znany jest z opisu zgłoszenia patentowego nr US 200 523 923, który na każdej podziałce biegunowej umieszczone ma parami magnesy trwałe, które w widoku przekroju poprzecznego przypominają literę V o otwarciu równym podziałce.
Istota dwubiegowego silnika, według wynalazku polega na tym, że szerokość żłobków większych jest równa 1/3 podziałki biegunowej i usytuowane są symetrycznie w osi pary magnesów trwałych, przy czym pomiędzy żłobkami większymi są usytuowane co najmniej dwa żłobki mniejsze.
Dwubiegowy silnik, według wynalazku, ma lepsze parametry techniczne, a w porównaniu ze znanymi rozwiązaniami charakteryzuje się większym współczynnikiem sprawności, większym współczynnikiem mocy, większą mocą uzyskiwaną z jednostki masy. Ponadto może pracować przy dwóch prędkościach obrotowych bez konieczności przemagnesowywania wirnika, a zatem zmiana prędkości obrotowej nie wymaga zatrzymywania układu napędowego, wyeliminowanie urządzenia magnesującego o dużej wydajności prądowej.
Przedmiot wynalazku jest objaśniony w przykładzie wykonania na rysunku, który przedstawia przekrój poprzeczny dwubiegowego silnika synchronicznego z magnesami trwałymi.
Dwubiegowy silnik synchroniczny z magnesami trwałymi, który w stojanie 1 ma usytuowany wirnik 2, przy czym stojan 1 tego silnika ma żłobki 3 z uzwojeniem trójfazowym przełączalnym wytwarzającym pole magnetyczne o dwóch liczbach par biegunów.
Wirnik 2, podzielony jest symetrycznie na cztery części o szerokości odpowiadającej podziałce biegunowej równej τ, natomiast w każdej części umieszczona jest para magnesów trwałych 4, które w przekroju poprzecznym przypominają literę V o otwarciu równym podziałce biegunowej τ mniejszej liczby biegunów.
Na obwodzie wirnika 2 umieszczone są żłobki o dwóch różnych szerokościach: mniejsze 5 o szerokości wynikającej z gęstości prądu rozruchowego oraz większe 6 o szerokości S równej 1/3 podziałki biegunowej, usytuowane symetrycznie względem osi Os symetralnej dla magnesów trwałych 4. Żłobki wirnika 5 oraz 6 wypełnione są materiałem przewodzącym prąd elektryczny i połączone na obu końcach wirnika 2, tworzą klatkowe uzwojenie rozruchowe.
W silniku tym zmianę prędkości obrotowej dokonuje się przez odpowiednie połączenie zacisków w skrzynce zaciskowej stojana lub za pomocą współpracującego z silnikiem przełącznika dwupołożeniowego.
Wirnik 2 wytwarza pole magnetyczne o obwodowym rozkładzie posiadającym dwie liczby par biegunów


Silnik synchroniczny o magnesach trwałych w wirniku i przełączalnym uzwojeniem stojana

Twórca wynalazku: Jan Zawilak, Politechnika Wrocławska

Zgłoszenie patentowe nr: P393690

Data zgłoszenia: 26.04.2011Pełne teksty opisów patentowych zostaną zamieszczone na stronie

po opublikowaniu ich w Biuletynie Urzędu Patentowego RP.
Wirnik silnika synchronicznego z magnesami trwałymi

Twórca wynalazku: Jan Zawilak, Tomasz Zawilak, Politechnika Wrocławska

Zgłoszenie patentowe nr: P394666

Data zgłoszenia: 26.04.2011Pełne teksty opisów patentowych zostaną zamieszczone na stronie

po opublikowaniu ich w Biuletynie Urzędu Patentowego RP.


Sposób montażu silnika z magnesami trwałymi oraz przyrząd do montażu i demontażu magnesów trwałych w maszynach synchronicznych dużej mocy

Twórca wynalazku: Piotr Kisielewski, Warszawa

Zgłoszenie patentowe nr: P392813

Data zgłoszenia: 02.11.2010Pełne teksty opisów patentowych zostaną zamieszczone na stronie

po opublikowaniu ich w Biuletynie Urzędu Patentowego RP.
Przyrząd do osadzania i pozycjonowania klejonych magnesów trwałych o kształcie wycinka koła na powierzchni płaskiej litego rdzenia wirnika silnika synchronicznego małej mocy

Twórca wynalazku: Paweł Zalas, Warszawa

Zgłoszenie patentowe nr: P401463

Data zgłoszenia: 05.11.2012Pełne teksty opisów patentowych zostaną zamieszczone na stronie

po opublikowaniu ich w Biuletynie Urzędu Patentowego RP.


Przyrząd do osadzania i pozycjonowania klejonych magnesów trwałych o kształcie wycinka pierścienia na powierzchni cylindrycznej litego rdzenia wirnika silnika synchronicznego małej mocy

Twórca wynalazku: Paweł Zalas, Warszawa

Zgłoszenie patentowe nr: P401673

Data zgłoszenia: 19.11.2012Pełne teksty opisów patentowych zostaną zamieszczone na stronie

po opublikowaniu ich w Biuletynie Urzędu Patentowego RP.


Magnetoelektryczny silnik synchroniczny o rozruchu asynchronicznym i dzielonym uzwojeniu stojana

Twórca wynalazku: C. Jędryczka, W. Szeląg, A. Myszkowski, Politechnika Poznańska

Zgłoszenie patentowe nr: P401960

Data zgłoszenia: 10.12.2012Pełne teksty opisów patentowych zostaną zamieszczone na stronie

po opublikowaniu ich w Biuletynie Urzędu Patentowego RP.


Sposób poprawy współczynnika mocy i sprawności silników magnetoelektrycznych o rozruchu asynchronicznym

Twórca wynalazku: C. Jędryczka, W. Szeląg, J. Kołowrotkiewicz, Politechnika Poznańska

Zgłoszenie patentowe nr: P401961

Data zgłoszenia: 10.12.2012Pełne teksty opisów patentowych zostaną zamieszczone na stronie

po opublikowaniu ich w Biuletynie Urzędu Patentowego RP.


Spoiwo kompozytowe do proszków magnetycznych oraz dielektromagnesy wytworzone z proszków magnetycznych i spoiwa

Twórca wynalazku: Maria Zielecka, Elżbieta Bujnowska, Dariusz Jamanek, Jakub Ruciński,

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa

Zgłoszenie patentowe nr: P396360

Data zgłoszenia: 16.09.2011Pełne teksty opisów patentowych zostaną zamieszczone na stronie

po opublikowaniu ich w Biuletynie Urzędu Patentowego RP.


Kompozycja polisiloksanowa o zwiększonej przewodności cieplnej i jej zastosowanie

Twórca wynalazku: Maria Zielecka, Elżbieta Bujnowska, Dariusz Jamanek, Jakub Ruciński, Krystyna Cyruchin, Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa

Zgłoszenie patentowe nr: P403469

Data zgłoszenia: 08.04.2013Pełne teksty opisów patentowych zostaną zamieszczone na stronie

po opublikowaniu ich w Biuletynie Urzędu Patentowego RP.


Sposób wytwarzania głowicy do wielobiegunowego magnesowania pierścieniowego i głowica do wielobiegunowego magnesowania magnesu pierścieniowego

Instytut Tele-i Radiotechniczny, Warszawa

Zgłoszenie patentowe nr: P394225

Data zgłoszenia: marzec 2011Pełne teksty opisów patentowych zostaną zamieszczone na stronie

po opublikowaniu ich w Biuletynie Urzędu Patentowego RP.


Sposób wytwarzania wielobiegunowego magnesu pierścieniowego i wielobiegunowy magnes pierścieniowy

Instytut Tele-i Radiotechniczny, Warszawa

Zgłoszenie patentowe nr: P394280

Data zgłoszenia: marzec 2011Pełne teksty opisów patentowych zostaną zamieszczone na stronie

po opublikowaniu ich w Biuletynie Urzędu Patentowego RP.


Sposób wytwarzania wielobiegunowego magnesu płaskiego i wielobiegunowy magnes płaski, zgłoszenie patentowe

Instytut Tele-i Radiotechniczny, Warszawa

Zgłoszenie patentowe nr: P394279

Data zgłoszenia: marzec 2011Pełne teksty opisów patentowych zostaną zamieszczone na stronie

po opublikowaniu ich w Biuletynie Urzędu Patentowego RP.


Sposób wytwarzania głowicy do wielobiegunowego magnesowania magnesu płaskiego i głowica do wielobiegunowego magnesowania magnesu płaskiego

Instytut Tele-i Radiotechniczny, Warszawa

Zgłoszenie patentowe nr: P394226

Data zgłoszenia: marzec 2011Pełne teksty opisów patentowych zostaną zamieszczone na stronie

po opublikowaniu ich w Biuletynie Urzędu Patentowego RP.


Hybrydowy kompozyt z materiałów proszkowych zwłaszcza do stojanów maszyn elektrycznych

Instytut Tele-i Radiotechniczny, Warszawa

Zgłoszenie patentowe nr: P394901

Data zgłoszenia: maj 2011Pełne teksty opisów patentowych zostaną zamieszczone na stronie

po opublikowaniu ich w Biuletynie Urzędu Patentowego RP.


Hybrydowy kompozyt z materiałów proszkowych zwłaszcza do wirników maszyn elektrycznych i sposób wytwarzania hybrydowego kompozytu z materiałów proszkowych zwłaszcza do wirników maszyn elektrycznych

Instytut Tele-i Radiotechniczny, Warszawa

Zgłoszenie patentowe nr: P394902

Data zgłoszenia: maj 2011Pełne teksty opisów patentowych zostaną zamieszczone na stronie

po opublikowaniu ich w Biuletynie Urzędu Patentowego RP.


Sposób wytwarzania hybrydowego magnesu trwałego z proszków magnetycznie twardych do wirników maszyn elektrycznych oraz hybrydowy magnes trwały wytworzony tym sposobem

Instytut Tele-i Radiotechniczny, Warszawa

Zgłoszenie patentowe nr: P403080

Data zgłoszenia: marzec 2013Pełne teksty opisów patentowych zostaną zamieszczone na stronie

po opublikowaniu ich w Biuletynie Urzędu Patentowego RP.


Hybrydowy magnes trwały z proszków magnetycznie twardych, zwłaszcza do urządzeń elektromagnetycznych, zgłoszenie patentowe

Instytut Tele-i Radiotechniczny, Warszawa

Zgłoszenie patentowe nr: P403081

Data zgłoszenia: marzec 2013Pełne teksty opisów patentowych zostaną zamieszczone na stronie

po opublikowaniu ich w Biuletynie Urzędu Patentowego RP.


Sposób montażu wirnika z magnesami trwałymi w silniku synchronicznym średniej mocy

Zgłoszenie patentowe nr: P.394662

Data zgłoszenia: 22.04.2011


Zgłoszenia i patenty po zakończeniu projektu

Zgłoszenia i patenty po zakończeniu projektuSposób odtwarzania położenia wału silnika synchronicznego o magnesach trwałych PMSM, zwłaszcza dla silnika zasilanego poprzez dławik silnikowy lub filtr sinusoidalny oraz układ do realizacji tego sposobu

Zgłoszenie patentowe nr: P.404195

Data zgłoszenia: 04.06.2013


Stojan do silników elektrycznych z podwójnym wirnikiem

Instytut Tele-i Radiotechniczny, Warszawa
Zgłoszenie patentowe nr: P.407505
Data zgłoszenia: 12.03.2014